Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1

im. ks. Stanisława Konarskiego w MZS nr 1 w Gorlicach

„Samorząd jest to (… )praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”

Janusz Korczak  

 

 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej Szkoły i wszyscy oni mogą wpływać na to, co się w niej dzieje. Aby samorząd sprawnie funkcjonował, wybierana jest Rada SU składająca się z  przedstawicieli uczniów, którzy działają w imieniu kolegów i reprezentują ich interesy. Pracą Rady SU kieruje Zarząd Samorządu Uczniowskiego, wybierany spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.  Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego  odbywają się zgodnie z zasadami demokracji. -są wolne, równe i tajne.

 Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego( Rozdz. IV, s. 7).

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 „Samorządy mają głos”

Nasza Szkoła  przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Samorządy mają głos”

organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma on na celu wspieranie samorządności

uczniowskiej  poprzez organizowanie demokratycznych wyborów oraz  ukształtowanie przekonania o współdecydowaniu uczniów w sprawach szkoły.  Od CEO otrzymaliśmy  materiały pomagające przeprowadzić wybory. Wśród nich znalazły się m.in. poradnik dla uczniów, plakaty zachęcające do udziału w wyborach, scenariusze debat i lekcji na temat samorządu oraz wzory kart do głosowania i protokołów.

Wybory zaplanowano na 30 września 2014 r.

W tym dniu w naszej Szkole oraz w blisko 900 szkołach  w całej Polsce  odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Spośród dwunastu kandydatów w sposób  demokratyczny wybrano sześciu uczniów, którzy weszli w skład Zarządu SU.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

Anna Klukowska

Anna Grądalska

Laura Szpilka

Paula Jędrzejczyk

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Filip Schindler- przewodniczący

Arkadiusz Sokulski- zastępca przewodniczącego

Członkowie Zarządu:

Miłosz Baran

Martyna Fudala

Julia Matyja

Anna Wieściecińska

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Szymon Bacia

Kamila Fejklowicz

Wojciech Kurylak

Dominika Maciejczyk

Mikołaj Mikrut

Klaudia Szymańska

Opiekun SU: p. Maria Łęcka

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

 

 

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.