Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

 

14 listopada 1998 r. wraz z przywróceniem Szkole Podstawowej nr 1 imienia ks. Stanisława Konarskiego miało miejsce doniosłe wydarzenie. Dzięki zaangażowaniu  i ofiarności  wielu osób Szkoła otrzymała Sztandar. Sztandar jest dumą i chlubą każdego, kto identyfikuje się ze Szkołą. Podnosi rangę szkolnych uroczystości, nadaje im podniosły charakter i sprawia, że uczniowie uczą się właściwych postaw – poszanowania symboli Szkoły i własnego narodu.

 

 

 

OPIS   SZTANDARU 

Na  awersie Sztandaru Szkoły widnieje napis oznaczający jego właściciela:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  im. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO

W  GORLICACH.

W środkowej części tej strony Sztandaru znajduje się ujęty w dłoni kaganek z żywym płomieniem w konturach naszej Ojczyzny.

Wszystkie hafty na awersie Sztandaru  wykonane są w kolorze srebrnym, z wyjątkiem płomienia kaganka, który jest czerwony.

      Na rewersie Sztandaru widnieje godło państwowe, orzeł w koronie oraz znajduje się napis OJCZYZNA  I  NAUKA, który jest przesłaniem dla uczniów Szkoły. Tło rewersu jest czerwone, całość haftu  wykonana jest w kolorze srebrnym, z wyjątkiem dzioba, szponów i korony orła, które są w kolorze złota.

 

 

 

  

 Sztandarem  opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród uczniów zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski. Skład pocztu sztandarowego to poważny wybór – na ten zaszczyt uczniowie muszą sobie zasłużyć właściwą postawą. Chorążego i asystę musi cechować odpowiedzialność i sumienność, wzorowe zachowanie   oraz wysoka kultura osobista. Muszą również osiągać wysokie wyniki w nauce. Pełnienie służby chorążego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

 W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego są:

 

Diana Grądalska                                            Wiktoria Gazda                     

Kamila Lewandowska                                   Anna Grzesiak

Michał Padoł                                                 Filip Schindler

                       

 GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.