Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach innowacji pedagogicznej

 Bliskie spotkania z regionem

prowadzonych od 01.09.2015r. – 24.06.2016r.

 

RODZAJ INNOWACJI:

Innowacją pedagogiczną metodyczno – organizacyjną Bliskie spotkania z regionem objętych  jest 24 uczniów kl. IIc Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.

AUTOR:

Renata Foryś – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

W okresie od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. uczniowie:

         uczestniczyli w dwóch wycieczkach do Skansenu Wsi Pogórzańskiej  w Szymbarku połączonych z warsztatami edukacyjnymi „Len – złoto z polskich pól”, „W pogórzańskiej zagrodzie” /23.10.2015, 12.11.2015/,

         brali udział w wycieczkach do Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego, podczas której fotografowali wybrane obiekty i przyrodę oraz tworzyli swobodne teksty /29.10.2015, 06.2016/,

         uczestniczyli w wycieczce w poszukiwaniu Miejsc Pamięci Narodowej oraz pod Krzyż Powstańców na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach  /30.10.2015/,

         uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z pracownikiem Nadleśnictwa Gorlice            nt. „Fauny i flory Beskidu Niskiego” /05.11.2015/,

         uczestniczyli w warsztatach kulinarnych podtrzymujących dawną grudniową tradycję wypiekania gorlickich mikołajów /08.12.2015/,

         wykonali ozdoby choinkowe, które eksponowano na choince na gorlickim rynku   /grudzień 2016/,

         uczestniczyli w wycieczce po Gorlicach „Śladami Ignacego Łukasiewicza”, tworzyli dokumentację fotograficzną, tworzyli krótkie teksty, /03.02.2016/

         uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum PTTK w Gorlicach związanej z życiem i działalnością Ignacego Łukasiewicza oraz przetwórstwem ropy naftowej, tworzyli krótkie teksty /15.02.2016/,

         brali udział w warsztatach rękodzieła ludowego i wykonywali  palmy oraz baranki wielkanocne /14.03.2016, 22.03.2016/,

         uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Firlejem, przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” - zajęcia edukacyjne dotyczyły projektu ochrony gatunkowej podkowca małego /27.04.2016/,

         obejrzeli pokaz sztuki rzeźbiarskiej prowadzony przez artystę ludowego –pana Andrzeja Dybisza, przeprowadzali wywiad /31.05.2016/,

         obejrzeli wystawę „POGÓRZANIE I SĄSIEDZI”, na której zaprezentowano stroje kobiece i męskie noszone na wsi, na co dzień oraz na ważniejsze uroczystości kościelne i rodzinne - oficyna dworska przy Kasztelu  w Szymbarku   /01.06.2016r/

         uzupełniali teczki „Edukacja regionalna”, w których gromadzone są materiały edukacyjne, broszury, biuletyny, książki itp. dotyczące ziemi gorlickiej,

         uczestniczyli w konkursach dotyczących pielęgnowania tradycji i zwyczajów organizowanych przez GCK, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów: Gorlicka Szopka Bożonarodzeniowa, Małopolska Marzanna, Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną.

         uczestniczyli w klasowym konkursie wiedzy o regionie /21.06.2016/

 

     W celu realizacji zadań ujętych w innowacji pedagogicznej uczniowie posługiwali się współczesnymi technologiami informacyjnymi służącymi utrwalaniu i dokumentowaniu podejmowanych przedsięwzięć /cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon, zestaw komputerowy/. Tworzyli krótkie formy wypowiedzi, przeprowadzali wywiad.

 Ponadto uczniowie i ich rodzice byli informowani i zachęcani do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje wspierające kulturę na terenie Gorlic i okolic. Rodzice aktywnie włączyli się w realizację działań innowacyjnych poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek oraz pozyskiwaniu sponsorów materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

    Ewaluacja działań  innowacji w okresie od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. była realizowana na bieżąco.  Prowadzenie dokumentacji fotograficznej  i elektronicznej udostępnianej dzieciom i ich rodzicom  odzwierciedlało bieżącą realizację zadań.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

   

    

 

   

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.