Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Podsumowanie działań innowacyjnych w okresie od 01.11.2014r. do 26.06.2015r. 

Uczniowie klasy Ic::

–       uczestniczyli w dwóch wycieczkach do Skansenu Wsi Pogórzańskiej i Kasztelu w Szymbarku oraz Zagrody Maziarskiej w Łosiu połączonych z warsztatami edukacyjnymi „Palmy wielkanocne – warsztaty rękodzieła”, „Zabawy i zabawki naszych dziadków – tworzenie tradycyjnych zabawek ludowych”,

–       brali udział w warsztatach bibułkarskich podczas zajęć edukacyjnych z bibułkarką,

–       uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnego Zespołu Tanecznego „Pogórzanie”,

–       uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Koła Łowieckiego Magura,

–       prezentowali umiejętności podczas imprez okolicznościowych: występ  z okazji 20-lecia Jedynki na Zawodziu /Szkolna grupa kolędnicza/ oraz występ podczas spotkania  Burmistrza Miasta Gorlice oraz władz samorządowych i oświatowych z laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty /występ wokalny/,

–       poznawali litery na podstawie alfabetu pogórzańskiego w celu  wzbogacania słownictwa i przyswajania pojęć związanych z edukacją regionalną,

–       założyli  teczki „Edukacja regionalna”, w których gromadzą materiały edukacyjne, broszury, biuletyny, książki itp. dotyczące ziemi gorlickiej,

–       uczestniczyli w konkursach dotyczących pielęgnowania tradycji i zwyczajów organizowanych przez GCK, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów: Gorlicka Szopka Bożonarodzeniowa, Konkurs Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną, Małopolska Marzanna.

 

Ponadto uczniowie i ich rodzice byli informowani i zachęcani do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje wspierające kulturę na terenie Gorlic i okolic. Rodzice aktywnie włączyli się w realizację działań innowacyjnych poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek oraz pozyskiwaniu sponsorów materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

Ewaluacja działań  innowacji w okresie od 01.11.2014r. do 26. 06. 2015r. była realizowana na bieżąco oraz pod koniec roku szkolnego w formie konkursu z nagrodami dla uczniów sprawdzającego nabyte wiadomości. Przeprowadzono również badania ankietowe dla rodziców i uczniów dotyczące trafności i skuteczności podejmowanych działań. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ 2

 

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.