Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ROK SZKOLNY 2016/2017

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

A report of the last week’s party

On 23rd February (the twenty third of February), on Thursday our school organized a party for students from other schools from Gorlice.

23-go lutego, w czwartek nasza szkoła zorganizowała imprezę dla uczniów z innych szkół z Gorlic.

 

Of course, there were also students from our school at the party.

Oczywiści na imprezie byli rownież uczniowie z naszej szkoły.

 

The party started at 4:30 p.m. and finished at 8:30 in the evening.

Impreza zaczęła się o 4:30 po południu I skończyła się o 8:30 wieczorem.

 

DJs were students from III b.

Dj-I byli uczniowie z klasy III b.

 

They played great music.

Oni grali świetną muzykę.

 

While they were playing, we were dancing and singing.

Podczas, gdy oni grali my tańczylismy i śpiewaliśmy.

 

When we got hungry we ate cakes and cookies and drank water.

Kiedy zgłodnieliśmy zjedliśmy ciasta I ciastka I piliśmy wodę.

 

When we were dancing a special situation happened.

Kiedy tańczyliśmy wydarzyła się szczególna sytuacja.

 

Our students offered collected money to a mother-in-law of a seriously ill woman.

Nasi uczniowie podarowali zebrane pieniądze teściowej poważnie chorej kobiety.

 

We hope the money will help the woman overcome the illness.

Mamy nadzieję, że te pieniądze pomogą kobiecie pokonać chorobę.

 

The party was amazing and we had a good time.

Impreza była niesamowita I dobrze się bawiliśmy.

                                       On a trip

On 26th September we went on a trip. It was a trip without any vehicles. We were going on foot, climbing and sometimes running. Our destination was the mountain called "Trzy  Kopce". It  took us 1 hour and a half  to reach the top of the mountain. A lot of attractions were waiting for us there. One of the most  important activity was paintball. It was really exciting especially for boys. In the meantime we ate grilled sausages  with bread and mustard and drank hot and tasty tea. We were having a good time, relaxing from school and taking a lot of fresh air. We decided not to use a bus on the way back home. The weather  was  wonderful so we still enjoyed walking.

 

                                      Na wycieczce

 

26 września poszliśmy na wycieczkę. Była to  krótka podróż, w której nie korzystaliśmy z żadnych pojazdów. Szliśmy  pieszo, wspinaliśmy się a czasem biegliśmy. Naszym celem była góra zwana "Trzema Kopcami". Dotarcie na jej szczyt zajęło nam 1,5 godziny. Czekały tam na nas liczne atrakcje a najważniejszą był paintball. Okazał się naprawdę  ekscytujący, szczególnie  dla chłopaków.  W między czasie jedliśmy kiełbaski z grilla z chlebem i musztardą i piliśmy gorącą i smaczną herbatę. Świetnie się bawiliśmy, relaksując się od szkoły i zażywając dużo świeżego powietrza. Zdecydowaliśmy się nie korzystać z autobusu w drodze powrotnej do domu. Pogoda była wspaniała, więc nadal cieszyliśmy się  spacerem.

Copyright © 2017 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.