Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest w polskich szkołach nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do uczniów z pierwszego  etapu edukacyjnego.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach uczniowie klas drugich podczas zajęć wychowania fizycznego w formie zabawy uczyli się jak bezpiecznie i skutecznie udzielać pomocy osobom, które jej potrzebują. Nauczycielki prowadzące szkolenie – p. Justyna Tumidajewicz, p. Ilona Rząca-Kosiek oraz p. Renata Foryś podczas zajęć zrealizowały następujące bloki tematyczne:

I BEZPIECZEŃSTWO

II SPRAWDZANIE PRZYTOMNOŚCI

III WEZWANIE POMOCY

IV SPRAWDZANIE ODDECHU

V POZYCJA BOCZNA

VI WDECHY RATOWNICZE

VII UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ

VIII ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

 

W trakcie szkolenia zostały wykorzystane materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:

  • Film instruktażowy - Doktor Kręciołek;
  • Podręczniki do nauki pierwszej pomocy dla dzieci i nauczyciela;
  • Manekiny;
  • Tekturowe telefony komórkowe.

Najważniejszym celem programu było wyposażenie dzieci w umiejętności  i wiedzę z obszaru podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie nauczyli się jak sprawdzać przytomność, jak prawidłowo wzywać pomoc, jak sprawdzać oddech, co to jest resuscytacja oraz jak wygląda pozycja boczna ustalona. Dzieci podczas szkolenia swoją wiedzę teoretyczną uzupełniały praktycznymi ćwiczeniami na manekinach. Niewątpliwie przeprowadzone zajęcia w klasach: II a, II b i II c pozwoliły wychowankom  otrzymać wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale także  pomogły przezwyciężyć lęk i obawy związane z działaniem w sytuacjach zagrożenia. PROGRAM „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” rozwinął u dzieci umiejętność wzywania pomocy i skutecznego powiadamiania służb ratowniczych.  W czasie ćwiczeń uczniowie udowodnili, że potrafią przeprowadzić wszystkie podstawowe czynności ratujące życie. Na zakończenie  wszyscy uczestnicy szkolenia zdawali egzamin. Pozytywny wynik testu upoważniał dzieci do otrzymania symbolicznego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy.

Zapraszamy do galerii

I.Rz.

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.