Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

Dzięki funduszom pozyskanym ze środków MKRPA w Gorlicach uczniowie klasy 3 c mogli uczestniczyć w programie wychowawczo - profilaktycznym "Mały Mistrz". Celem programu było:

- popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci,

- zintegrowanie zajęć ruchowych z innymi rodzajami aktywności,

- wzrost motywacji i kreatywności w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego,

- stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Uczniowie aktywnie spędzali wolny czas w grupie rówieśniczej, korzystając z oferty zajęć sportowych. Przeprowadzono zajęcia sportowe na stadionie, których celem była rywalizacja "z samym sobą", dążenie do poprawy uzyskiwanych wyników. Zorganizowano klasowy turnieju sportowy "Sprawny trzecioklasista" (biegi, skoki, rzuty).

Podczas zajęć na krytej pływalni uczniowie uczestniczyli w zabawach w wodzie, doskonalili umiejętność pływania. Chętni wzięli udział w klasowych zawodach pływackich o tytuł "Małego Mistrza  - Pływaka".

Wycieczka edukacyjna do Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach umożliwiła dzieciom nabycie umiejętności pokonywanie naturalnych torów przeszkód,  wspinania się, a przede wszystkim zdobycie sprawności "Turysty".                       

Podczas spotkań umacniały się wzajemne pozytywne relacje dzieci. Grupa jeszcze bardziej zintegrowała się poprzez wspólną zabawę i pracę.

Program został pozytywnie oceniony zarówno przez samych uczestników, jak i przez ich rodziców. Uczestnicy zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnym programie.

 GALERIA

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.