Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Konkurs Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego. Organizatorem Konkursu było Gorlickie Centrum Kultury. Celem konkursu było zachowanie elementów twórczości ludowej, rozbudzenie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie form kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży. Nasza szkoła do udziału  w konkursie zgłosiła pracę trzynastu uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Prace dwóch uczniów – Maksyma Michalaka z kl. 3 a  oraz Mikołaja Michalaka z klasy 1 c zdobyły uznanie i życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć.

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.