Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach


     W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej Szkoły odbyły się spotkania profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach panią Karoliną Gurba i panem Marcinem Górka. Prelekcje profilaktyczne dotyczyły odpowiedzialności za popełnione czyny karalne i przejawy demoralizacji i kierowane były do uczniów klas siódmych i klasy szóstej. Ważnym aspektem edukacji były zagrożenia, zachowania ryzykowne i konsekwencje prawne w świetle ustawy o nieletnich.

W spotkaniu profilaktycznym podczas zebrań klasowych wzięli udział rodzice uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 1.

Tematykę zagrożeń w sieci i bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku wzbogaciły prezentacje multimedialne i film edukacyjny dotyczący przemocy rówieśniczej.

…,,Internet otwiera wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą nowe wyzwania. Jego dynamiczny rozwój fascynuje i wciąga nastolatków. Dla młodych ludzi sieć nierzadko staje się pozornie prostym narzędziem do kształtowania swojego wizerunku, miejscem złudnie bezpiecznym, gwarantem anonimowości czy panaceum na ich problemy. Internet to kopalnia możliwości i okno na świat, w którym obok wartościowych treści i odpowiedzialnych internautów, spotykamy drastyczne obrazy i agresywnych użytkowników. Młodzi ludzie narażeni są na utratę kontroli nad korzystaniem z Internetu, co może prowadzić do izolacji, zaniedbywania nauki, zdrowia czy kontaktów z rówieśnikami. Lista niebezpieczeństw jest długa, stąd potrzeba podnoszenia świadomości rodziców na ten temat, mówienia o nowych niepokojących zjawiskach oraz o tym, jak najskuteczniej postępować w przypadku wirtualnych zagrożeń…”

W bieżącym roku szkolnym edukacja w zakresie bezpieczeństwa obejmie również uczniów klas czwartych, piątych i szóstych.

Składamy podziękowania p. Karolinie Gurbie za systematyczną, wieloletnią współpracę w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych Szkoły i kształtowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa uczniów.

GALERIA

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.