Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ROK SZKOLNY 2017/2018

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach          Od listopda 2016 roku do czerwca 2017 roku grupka dziewczyn z klasy IIa gim: Izabela Cop, Aurelia Gierut, Diana Grądalska, Zuzanna Gurba, Natalia Przybycień i Klaudia Szymańska  pod opieką pani Urszuli Rej była zanagażowana w projekt edukacyjny.

          Głównym celem projektu było wzbogacanie wiedzy uczniów na temat dokumentowania ważnych wydarzeń z najbliższego otoczenia na stronie internetowej.

 

          Zadaniem projektu było:

 

  • Uaktywnienie istniejącego kalendarium i poszerzenie spektrum jego działania.

 

  • Poinformowanie nauczycieli o konieczności zgłaszania planowanych wydarzeń osobom prowadzącym kalendarium

 

  • Zamieszczanie materiałów w kalendarium w oparciu o procedury pana Grzegorza Wieściecińskiego

 

  • Przygotowanie krótkiej prezentacji w formie na temat istnienia kalendarium, jego działania i przebiegu prac projektowych.

          Podczas projektu dziewczyny zapoznały się ze sposobami dokumentowania ważnych wydarzeń z życia społeczności szkolnej, udoskonaliły swój język polski konstruując  wpisy do kalendarium i artykułów, nabyły umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania, rozwinęły umiejętności tworzenia procedur oraz udoskonaliły umiejętności uczestniczenia w prowadzeniu strony internetowej.

 

Uczestniczki mają nadzieje, ze ich materiały będą mogły być wykorzystywane w następnych latach.

 

Autorzy:

Uczestniczki projektu

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.