Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Informacja dla Rodziców, którzy wyrazili chęć posłania dziecka od 25 maja 2020 r. do szkoły:

Od 25 maja świetlica pracuje w godz.: 7.00-10.00 i 12.00-16.00.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki odbywają się w godz.: 10.00-12.00.

Wejście uczniów do szkoły, w tych dniach będzie od ulicy Pięknej.

 

Rodzice, którzy chcieliby przyprowadzić dziecko do szkoły, a do tej pory nie zgłosili tego wychowawcy są zobowiązani

powiadomić o tym fakcie dzień wcześniej dyrekcję szkoły.

 

Nadal będą prowadzone zajęcia na odległość  przez nauczycieli uczących w danej klasie.

 

 

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.